ราชภัฎเชียงรายพร้อมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

6

1

 

เวลา 13.30 น.วันที่ 13 ก.พ.57 ที่หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีมหาวิทบาลัยฯ อาจารย์อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมีการจัดปาฐกถาพิเศษ โดยท่าน ว.วชิรเมธี ซึ่งมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัยและสำนักวจิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยในเครือข่ายภาคเหนือ 7 แห่ง จัดการประชุมระดับชาติในหัวข้อ “บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ศุกร์ที่ 21 ก.พ.57 เวลา 08.00 น.-17.00 น. ที่อาคารสถาบันภาษษและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากทั่วประเทศ

 

“การจัดงานประชุมวิชาการะดับชาติครั้งนี้ เป็นการร่วมมือของบัณฑิตวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และได้นมัสการ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี มาแสดงปาฐกถาพิเศษในงาน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าว

 

ด้าน ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณบดีมหาวิทบาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบกาณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะได้เผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้นำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างกว้างขวาง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.