นพค.35 แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยแล้ง

8
20140317_101657
เวลา 10.00 น.วันที่ 17 มี.ค.57 ที่ ศาลาประชาคม หมู่บ้านร่องหวาย ม.2 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35 กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.35) โดย พ.อ.ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยพัฒนาเคลื่นที่ 35 ได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน บรรทุกน้ำ 18,000 ลิตร และกำลังพล 10 นาย มามอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยมีผู้ประสบภัยแล้ง จำนวนกว่า 50 คน นำรถอีแต๋นบรรทุกภาชนะมารอเตรียมรับน้ำเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค
พ.อ.ดำรงค์ คงเดช ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่35 กล่าวว่า การนำน้ำมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้ง ของหน่วย นพค.35 ได้ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.พ.57 ซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง โดยทางหน่วยได้ออกรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.แม่จัน และอ.พญาเม็งราย โดยที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 43 หมู่บ้าน โดยได้แจกจ่ายน้ำให้กับผู้ประสบภัยแล้งไปแล้วจำนวน 96,000 ลิตร โดยได้รับการสนับสนุนน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย สำหรับประชาชนในพื้นที่ใดที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการให้ทางหน่วยนนำน้ำไปช่วยเหลือก็สามารถแจ้งมาที่หน่วยได้ซึ่งทางหน่วยมีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน
นายวิเชียร ทรงคำศรี ประชาชนหมู่บ้านร่องหวาย ม.2 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย กล่าวว่า ก่อนหน้าที่ได้รรับวามเดือนร้อนเพราะไม่มีน้ำใช้ในทั้งการเกษตร และการบริโภค ซึ่งทำให้เดือนร้อนอย่างมาก จึงได้รวมตัวกันไปขอความช่วยเหลือจากทางผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน จากนั้นทาง นพค.35 ก็ได้นำน้ำใส่รถน้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในวันนี้ก็ได้น้ำมาจำนวนหนึ่งซึ่งก็พอที่จะใช้บริโภคได้เพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ในอนาคตจก็อยากให้มีการจัดการน้ำที่ดีกว่าในปีนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนจากภัยแล้งเหมือนปีนี้อีก
ด้านนายบุญเลิศ จันทะนาม ผู้ใหญ่บ้านร่องหวาย ม.2 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย กล่าวว่า หมู่บ้านร่องหวายมีราษฏรทั้งหมด 309 หลังคาเรือน ประชากร 1,296 คน ซึ่งในช่วง ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา ได้เริ่มมีอากาศที่แห้งแล้งลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงกลางวัน และหนาวเย็นในเวลากลางคืนทำให้อากาศแห้งแล้ง ประกอบกับไม่มีน้ำฝนตกลงมาตั้งแต่เดือน มกราคม ทำให้แหล่งน้ำในพื้นที่เริ่มแห้งแล้งลงแล้วประชาชนไม่สามารถทำการเกษตรได้ และประกอบกับการประปาในหมู่บ้านยังไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง สำหรับมาตราการในการรับมือภัยแล้งในปีต่อไป จะได้ประสานกับทาง นพค.35 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขอสนับสนุนการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ในช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.