สถาบันอาหารจัดงานประชุมพัฒนาครัวไทย

9

พัฒนาครัว..

คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกุล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกล่าวงานประธานกล่าวเปิดงานประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ผลิตสามารถพัฒนาการผลิตสินค้าให้ส่งออกไปยังประเทศอื่นได้ โดยมีผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.