ปภ.เชียงรายซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวทั้งจังหวัด

9

11

 

 

เวล 09.00 น.วันที่ 24 มี.ค.57 ที่หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายกอบชัย บุญอรณะ ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้เป็นประธานในการซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับกลุ่มจังหวัด โดยศูนย์ป้องก้ันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย โดยได้ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการร่วมซ้อมแผนครั้งนี้ ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6 ริกเตอร์ โดมีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.ฉม่จัน จ.เชียงราย และเกิดอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกหลายครั้งทำให้ระบบการสื่อสารล่ม และมีผลกระทบในสถานที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย

นายกอบชัย บุญอรณะ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย กล่าวว่า การซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะได้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรวดเร็วในการให้ความช่วยเลหือผู้ประสบภัย ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์ เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 6 ริกเตอร์ และได้เกิดอาฟเตอร์ช็อคตามมา โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งศูนย์อำนวยการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นและสั่งการในการให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยทหารพัฒนาที่ 35 จังหวัดทหารบกเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม โดยได้เตรียมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือมารวมกันที่ มหาวิทยาลัราชภัฎเชียงราย โดยในช่วงเช้าได้จำลองเหตุการณ์ที่ อ.เชียงของว่ามีรถบรรทุกสารคมีพลิกคว่ำซึ่งเกิดการแตกตื่นจากการเกิดแผ่นดินไหว และในพื้นที่อำเภอต่างๆ จะมีการจำลองสถานการณ์ที่ต่างกันไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกฝนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะใช้เวลาในการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นเวลา 2 วัน สำหรับช่วงกลางคืนจะมีการซ้อมแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจำลองเหตุการณ์ว่ามีคนติดอยู่ในตึดที่ถล่มหลังจากเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งเมื่อทำการฝึกซ้อมเสร็จแล้วจะได้ทำการประเมินและนำไปปรับปรุงเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างดีที่สุดหากเกิดเหตุการณ์จริง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.