ค่ายเม็งรายจับมือเทศบาลนครเชียงรายซ้อมแผนรับมืออัคคีภัยลดการสูญเสียให้กับประชาชน

7
          
ที่ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย  พล.ต.พัฒนา  มาตร์มงคล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายพร้อมด้วย นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเดินทางไปเป็นประธานการฝึกอบรมการป้องกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้โดยมีกำลังพลทหารป้องกันภัยและหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงรายกว่า 100 นาย ให้การต้อนรับและร่วมฝึกอบรม
โดยการฝึกอบรมครั้งนี้กำลังพลของทั้งสองหน่วยงานยังได้รับความรู้ด้านการผจญเพลิง การใช้เครื่องมือดับเพลิงที่ถูกวิธีจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งยังได้ร่วมกันฝึกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการดับเพลิงโดยมีการจำลองเหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้คลังอาวุธของค่ายเม็งรายมหาราช ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ส่งรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าทำการระงับเพลิงไหม้ซึ่งหลังจากการฝึกอบรมทั้งสองหน่วยงานยังได้ร่วมกันประเมินผลของการทำงานร่วมกันอีกด้วย
พล.ต.พัฒนา  มาตร์มงคล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย กล่าวว่า การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงรายและจังหวัดทหารบกเชียงรายที่มีความตระหนักถึงปัญหาอัคคีภัยที่ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ได้มีการนำเครื่องมือด้านการดับเพลิงไม่ว่ารถดับเพลิง ถังดับเพลิงฯลฯ ที่ทั้งสองหน่วยงานมีอยู่มาใช้ในการฝึกร่วมกัน ทำให้กำลังพลของทั้งสองหน่วยงานเกิดความชำนาญและหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงก็จะทำให้มีการสนับสนุนกำลังพลทั้งสองหน่วยงานในการเข้าระงับเหตุที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.