กรมทางหลวงฯ เริ่มเดินเครื่องสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงราย แก้ปัญหารถติด

64

557000004468101

นายเอนก ณัฐโฆษิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จ.เชียงราย เปิดเผยว่า จากสภาพการจราจรภายในเขต อ.เมือง พบว่ามีสภาพคับคั่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน เพราะ ถนนพหลโยธินซึ่งเป็นถนนสายหลักเข้าออกเมือง ตัดผ่านกลางตัวเมืองเชียงรายพอดี และตลอดรายทางมีแยกสัญญาณไฟจราจรตลอดแนว

ทำให้มีกระแสเรียกร้องให้มีการสร้างถนนเลี่ยงเมืองเพื่อเลี่ยงถนนพหลโยธินตั้งแต่สี่แยกแม่กรณ์จุด เชื่อม ต.แม่กรณ์ กับเทศบาลนครเชียงราย ไปจนถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ .เมือง ระยะทาง 12 กิโลเมตร ที่มีทางกลับรถหรือยูเทิร์นมากถึง 9 จุด และมีจุดทางแยกรวมกันกว่า 20 จุด

ล่าสุดกรมทางหลวงชนบทได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนเชื่อม-วงแหวนตะวันตก ตอนที่ 1 อ.เมือง แล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นที่ถนนเวียงบูรณา บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย ไปตามถนนเดิมหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และตัดผ่านบ้านป่ากุ๊ก บ้านป่าห้าไปทางทิศเหนือ บรรจบเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1209 รวมระยะทาง 9.181 กิโลเมตร

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จ.เชียงรายกล่าวว่า ถนนสายนี้จะมีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณทางเข้าท่าอากาศยาน พร้อมมีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 733,931,000 บาท โดยกรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจัด นภาก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง และมีบริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแทนส์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 2558 หากแล้วเสร็จจะส่งผลให้ช่วยย่นระยะทางการเดินทางเร็วขึ้น ทำให้มีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.