จังหวัดทหารบกเชียงรายแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

7

1398575542222

 

 

วันที่ 27 เม.ย.57 พล.ต.พัฒนา มาตร์มงคล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช ได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำ 2 คัน บรรทุกน้ำสะอาดจากการปะปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย จำนวน 24,000 ลิตร ไปบรรจุถังเก็บน้ำวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อ.เมือง เชียงราย ตามนโยบายกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ในโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

โดยทางวัดห้วยปลากั้งได้ประสานขอความช่วยเหลือมายังจังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อขอสนับสนุนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค เนื่องจากที่ผ่านมาฝนได้ทิ้งช่วงทำให้ระบบปะปาของวัดมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ทางวัดมีภาระต้องดูแลเด็กกำพร้าจำนวนกว่า 300 คน จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นที่ในการใช้รถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ บรรทุกน้ำไปบรรจุไว้ในถังกักเก็บน้ำของทางวัดเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำประจำวัน

สำหรับทาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำอำเภอต่างๆ สำรวจความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ หากพบว่าพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนจาภัยแล้ง ให้ประสานขอความช่วยเหลือได้โดยจะมีการสนับสนุนน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคในการนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยแล้ง อย่างไรก็ตามในช่วงนี้พบว่าฝนได้ทิ้งช่วงมาหลายวันทำให้เกิดความแห้งแล้งแล้วในหลายพื้นที่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.