มฟล.จับมือครูทั่วเชียงราย ยกระดับคุณภาพการศึกษา

4

DSC_0184                     DSC_0182

 

 

 

 

ที่ห้องประชุม สมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาครูด้านเนื้อหาสราะ เพื่อพัฒนาศักายภาพด้านการสอนของครูระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย โดยได้จับมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายจำนวน 46 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาครูให้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระวิชา

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาไทยในปัจจุบัน จึงได้จับมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย จำนวน 46 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาครูให้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระวิชา โดยได้จัดโครงการอบรมพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ริเริ่มโครงการพัฒนาครูในปี 2549 ที่ผ่านมา โดยได้มีการมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีการพัฒนาทางการศึกษาดีเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับครูในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งในปีที่ผ่นจะเห็นได้ว่าในจังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนกว่า 20 แห่งมีคะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น โดยได้รับรางวัลจาก มฟล.เป็นเงินกว่า 1.8 ล้านบาท

สำหรับในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดอบรมครั้งใหญ่ โดยได้รวบรวมครูจาก 46 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีทั้งสิ้น 1,200 คน เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เนื้อหาตามสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา เพื่อให้ครูมีความรู้ด้านเนื้อหาสาระเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การสร้งความมั่นใจในการสอนในชั้นเรียน และทราบถึงเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาขึ้น สามารถนำปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้จริง เพื่อนำไปสู่คุณภาพการสอนระดับมัธยมของโรงเรียในจังหวัดเชียงรายที่สูงขึ้น

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.