ผู้ว่าเรียกประชุมทุกภาคส่วนพร้อมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 7 อำเภอ

11

DSC_0002

 

DSC_0004

 

ที่่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เรียกประชุมหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในพืนที่จังหวัดเชียงราย นายอำเภอแต่ละอำเภอ เข้าร่วมประชุม โดยแต่ละพื้นที่ได้รายงานถึงความเสียหายในแต่ละพื้นที่และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งปัญหาของแต่ละพื้นที่

โดยพื้นที่ อ.ต่างๆที่ได้รับความเสียหายเตรียมประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติมีจำนวน 7 อำเภอ คือ อ.พาน อ.แม่ลาว อ.แม่สรวย อ.เมือง อ.เวียงชัย อ.ป่าแดด และอ.พญาเม็งราย ซึ่งในพื้นที อ.แม่ลาวพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย โดยสาเหตุเกิดจากสิ่งของหล่นทับ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปให้การช่วยเหลือ สำหรับควมเสียหายต่อสถานที่สาธารณะ พบว่ามีวัดเสียหายจำนวน 10 แห่ง โรงเรียนได้รับความเสียหายจำนวน 3 แห่ง โรงพยาบาล จำนวน 3 แห่ง โรงแรม จำนวน 1 แห่ง ถนนได้รับความเสียหาย เส้นทาง เชียงราย – เชียงใหม่ ระะทาง ประมาณ 50 เมตร กระแลไฟฟ้าดับในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.พาน อ.ป่าแดด อ.แม่ลาว และ อ.แม่สรวย บ้านเรือนใน อ.พาน อ.แม่ลาว และอ.เมือง ได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อให้ความเช่วยเหลือกับประชาชนแล้ว

พ.อ.ดำรงค์ คงเดช ผบ.นพค.3 กล่าวว่าขณะนี้ทาง นพค.35 ได้นำกำลังเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ และได้นำรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโคและบริโภคไปแจ้งจ่ายให้กับประชาชน นอกจากนี้ทาง นพค.35 ยังมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เตรียมพร้อมออกปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีการขอการสนับสนุน สำหรับด้านการประกอบเลี้ยงทาง นพค.35 มีรถครัวเคลื่อนที่ซึ่งสามารถผลติข้าวกล่องได้มื้อละกว่า 1,000 กล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ได้สำรวจความเสียหายของประชชนในพื้นที่เพื่อที่จะได้นำเงินช่วยเหลือเยียวยาในการซ่อมแซมบ้านเรือน โดยหากบ้านหลังใดเสียหายทั้งหลังก็จะได้เงินช่วยเหลือจำนวน 33,000 บาท สำหรับที่เสียหายบางส่วนก็จะได้รับความช่วยเหลือตามจริง โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและไปให้การช่วยเหลือ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.