หนุ่มเมืองแพร่สืบสาน อาชีพโบราณ “ทำฮอกวัวควาย” ยินดีให้ความรู้เป็นวิทยาทาน

41

อาชีพโบราณ “ทำฮอกวัวควาย” โดยเฉพาะ ฮอกขะเหลิบ หรือฮอกเขาะ ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก ได้พยายามศึกษาและสืบทอดจนเป็นที่สนใจกับผู้ชอบอนุรักษ์ของเก่าพื้นบ้าน  นายอักษรณรงค์ (สล่าเก้ง ) ปงลังกา อายุ 43 ปี 33/3 ม.3 บ้านท่าขวัญ ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งเป็นเกษตรกรเลี้ยงควายพันธุ์พื้นบ้าน และช่างงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ประเภทเครื่องดนตรี เครื่องมือเครื่องใช้งานไม้ และรับทำพิธีกรรมหมอพื้นบ้าน

เป็นคนที่สนใจ ในเรื่องการอนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ได้ฝึกการทำงานไม้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะงานที่หาคนทำยากเช่น งานทำหีบศพ ปราสาทศพ เมรุลอยศพพระสงฆ์ เครื่องดนตรี และการทำกระดึง หรือฮอกวัว ฮอกควาย

โดยเฉพาะการทำฮอก หรือกระดึง ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ พยายามศึกษาและลงมือทำเนื่องจากมีฝูงควายที่ต้องดูแลกว่าร้อยตัว เลี้ยงปล่อยป่า จึงต้องทำฮอก หรือกระดึง ห้อยคอควายใช้เอง เริ่มพัฒนาฝีมือจนเป็นอาชีพเสริม

การทำฮอก หรือกระดึง มีมาแต่โบราณ จนเริ่มมีการอนุรักษ์ทำให้เป็นการสะสม งานสั่งทำจึงมีมากขึ้นในระยะหลัง เสียงดังของฮอก วัว ควาย เป็นเสน่ห์ของวิถีชนบท การเลี้ยงวัว ควาย ปล่อยป่า หรือการเลี้ยงไร่ทุ่ง ยังคงมีอยู่ เสียงฮอก เป็นการบ่งบอกถึงทิศทางการเคลื่อนตัวของฝูงวัว ควาย โดยเฉพาะวัวตัวเมีย เกราะ หรือฮอก ที่ห้อยคอ เสียงจะแตกต่างจากวัวในฝูง เพื่อให้ลูกวัว และวัวในฝูง จำเสียงกันได้ ว่าไปในทิศทางใด คนเลี้ยงหรือคนดูแลฝูงวัว จะตามเสียง จากการได้ยินเสียงฮอกดังขึ้น

เป็นภูมิปัญญาวิถีชีวิตที่สืบกันมารุ่นต่อรุ่น ทำให้อาชีพการทำฮอก หรือกระดึง คงต้องมีการสืบทอด สล่าเก้งรับทำฮอกวัว ฮอกควาย และงานซ่อม หลากหลายรูปแบบ ตามประเภทการใช้ งาน ยินดีฝึกสอนให้กับผู้ที่สนใจ  ติดต่อสั่งทำ ฮอก กระดึง วัว , ควาย


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.