สวนสัตว์ขอนแก่น คืนดวงตาให้น้องผ่านสื่อรูปปั้นนูนสูง นำนักเรียนผู้บกพร่องทางสายตา เที่ยวสวนสัตว์อย่างสนุกสนาน

53

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 ก.ย. 2566 ที่สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมกันจัดกิจกรรมประเมินการรับรู้การใช้สื่อรูปปั้นนูนสูง โดยมีนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น มาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

โดยที่ทางสวนสัตว์ ได้นำผลงานประกวดปั้นรูปปั้นนูนสูงสัตว์ป่า จำนวน 5 ชนิด คือ ยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ วัววาตูซี่ และช้างเอเชีย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาให้น้องๆ นักเรียนที่บกพร่องทางสายตา ได้มาประเมินการรับรู้การใช้สื่อรูปปั้นนูนสูง และสื่ออักษรเบลล์ ซึ่งเป็นตัวกลาง หรือช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน ทำให้รับทราบถึงการประเมินประสิทธิภาพของสื่อรูปปั้นนูนสูง และสื่อรูปปั้นนูนสูงสามารถเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวที่เป็นคนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมประเมินการรับรู้การใช้สื่อรูปปั้นนูนสูง ในครั้งนี้ เป็นการทดสอบ และประเมินการรับรู้การใช้สื่อรูปปั้นนูนสูง ด้วยการนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดรูปปั้นนูนสูงสัตว์ป่าจำนวน 5 ชนิด ประกอบด้วย ยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ วัววาตูซี่ และช้างเอเชีย ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ นำมาติดตั้งด้านหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์ เพื่อช่วยให้ผู้บกพร่องทางสายตาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า นอกจากนั้นยังมีสื่อ QR Code สามารถเรียนรู้โดยการรับฟังเสียงคำบรรยาย และสื่อการเรียนรู้ผ่านอักษรเบลล์ โดยกิจกรรมตลอดทั้งวันในวันนี้นักเรียนที่บกพร่องทางสายตาสามารถเข้าถึงสัตว์ป่า ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าในรูปใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.