เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาสถวาย แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

10

DSC_3667

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557  ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาสถวาย     แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้ครอบครัวปฏิบัติธรรมดีเด่นและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.