เชียงรายเริ่มมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวแล้ว

8
เวลา 10.00 น.วันที่ 14 พ.ค.57 ที่ห้องประชุมอู่หลง ศาลากลาง จ.เชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ซึ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา ขนาด 6.3 ริกเตอร์ โดยมีอาฟเตอร์ช็อคตามมาถึง 767 ครั้งแล้ว มีขนาดความแรง 5-5.9 ริกเตอร์ จำนวน 8 ครั้ง และ 4-4.9 ริกเตอร์จำนวน 29 ครั้ง ที่เหลือไม่มีความแรงจนถึงระดับ 3.9 ริกเตอร์
โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนแล้วพบว่ามีบ้านเรือนเสียหายจำนวน 107 หลัง แต่มีอาคารที่เสียหายบางส่วนซึ่งเดิมมีประมาณ 10,529 หลัง ถนนเสียหาย 5 สาย สถานพยาบาล 25 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร เอกชน ประชาชนทั่วไป นำโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระดมกำลังกันช่วยเหลือ ขนย้ายข้าวของ รื้อถอน ตรวจสอบอาคาร แจกจ่ายน้ำดื่ม อาหาร ตั้งศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยหลายจุด รองรับอาฟเตอร์ช็อคหลายครั้งที่ผ่านมา
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ทางจัหวัดเชียงรายได้ตั้งกองทุนสงเคราะห์ช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว จ.เชียงราย เลขที่บัญชี 9823625789 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.เชียงราย โดยมียอดบริจาคเกือบ 200,000 บาท นอกจากนี้หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำกองทุนต่างๆมาให้การช่วยเหลือ พร้อมรับบริจาคเป็นสิ่งของ เป็น อาหาร น้ำดื่ม
สำหรับการบริจารวัสดุก่อสร้างขณะนี้ได้รับการบริจาค กระเบื้องแล้วประมาณ 10,000 แผ่น ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังพื้นที่ อ.พาน จำนวน 20,000 บาท และเสียหายบางส่วนจำนวน 2,500  บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส.โดยมีงบประมาณ จำนวน 20 ล้าน .ซึ่งเป็นงบประมาณฉุกเฉิน ภายใต้วงเงิน 500 ล้านบาท ขณะนี้ได้มีการจัดสรรให้ผู้ประสบภัยแล้วโดยทางจังหวัดจะอนุมัติตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.และเริ่มแจกจ่ายตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไปโดยจะมอบให้กับรายที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังก่อน และทะยอยช่วยเหลือบ้านเรือนเสียหายบางส่วนตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.