อบจ.แพร่ มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียน เขตอำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงไข่

24

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 38 คน และเงินช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอเมือง และอำเภอหนองม่วงไข่

แบ่งเป็นระดับอนุบาล/ประถม จำนวนเงิน 1,000 บาท จำนวน 18 คน, ระดับมัธยมต้น จำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 10 คน และระดับมัธยมปลาย/ปวช. จำนวนเงิน 2,500 บาท จำนวน 16 คน

โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีฯ ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.