ณะจากสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ร่วมอภิปราย ยกระดับผลิตภัณฑ์หมูน้ำโจ้สะเอียบ

36

ปศุสัตว์แพร่ นำคณะจากสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและอภิปรายแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์หมูน้ำโจ้สะเอียบ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายสมชาย สมบัติวรรณทนา ปศุสัตว์อำเภอสอง นายวรเทพ สุวรรณกาศ สัตวแพทย์ชำนาญงาน และ สัตวแพทย์หญิงปิยะวดี นุ่มนวล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นำทีมงานจากจากสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอภิปรายกับนายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ผู้นำชุมชน ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู และผู้ประกอบการโรงฆ่าในพื้นที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ หารือแนวทางการผลิตภัณฑ์หมูน้ำโจ้ หรือหมูที่เลี้ยงด้วยส่าเหล้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการเลี้ยงหมูในชุมชน มีเรื่องราวที่สืบสานความเป็นมาระหว่างการต้มเหล้าและการเลี้ยงหมู

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับด้านการตลาดของเนื้อหมูน้ำโจ้ ให้กว้างขวางขึ้น ขยายตลาดได้ และเป็นมาตรฐาน มุ่งหวังการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผ่านการเล่าเรื่อราวของชุมชน (story telling) พร้อมๆกับการยกระดับการเลี้ยงหมูให้มีการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะฯผู้อภิปราย ได้เยี่ยมชมสถานที่ผลิตเหล้าของชุมชน ฟาร์มหมู และโรงฆ่าสัตว์พื้นที่ เพื่อรวมรวบแนวคิดไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.