เครือข่ายโคเนื้อล้านนาและบริษัทลานนาบีฟ จำกัด ร่วม ลงนาม MOU  กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักศึกษาฯ สาขาสัตวศาสตร์

55

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ในการนี้ทางเครือข่ายโคเนื้อล้านนาและบริษัทลานนาบีฟ จำกัด โดยนายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานเครือข่ายโคเนื้อล้านนาและตัวแทนบริษัทลานนาบีฟ จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายสาขาสัตวศาสตร์ต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.