ทน.เชียงรายหารือลดก๊าซเรือนกระจก

12

1

 

2

 

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.เพื่อสำรวจข้อมูลกิจกรรมหลักและการประเมินเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายเพื่อก้าวสู่เมืองเชียงราย นครแห่งความสุข

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.