มณฑลทหารบกที่ 37 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2566

51

วันนี้ (27 กันยายน 2566) พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 โดยมีกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 21 นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตร 18 นาย นายทหารประทวน 1 นาย และลูกจ้างประจำ 2 คน โดยมีการจัดแสดงประวัติผู้เกษียณอายุราชการ การจัดนิทรรศการของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 สำนักงานโครงการทหารพันธุ์ดี และ นิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจาก โรงพยาบาลค่ายเม็งราย

โดยในพิธีจัดให้มีพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ดอยเจดีย์ พระตำหนักพ่อขุนเม็งรายฯ และ พระบรมราชานุสาวรีย์พระญามังราย หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่กำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งข้าราชการทุกนายล้วนมีเกียรติประวัติในการรับราชการด้วยความ  วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นเสียสละ และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รับราชการ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่กำลังพลรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.