กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย ประชุมจัดทำแผนโดยประชาชน เพื่อประชาชน

413

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานในการประชุมโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ศุภโชค มาศปกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ประธานชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมในการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลฯ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการร่วมค้นหา วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนในชุมชนได้อย่างตรงจุด ณ โรงแรมเอ็ม บูติก รีสอร์ท เชียงราย

สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ หรือท้องถิ่นอื่น ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพ ทั้งในกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียน เยาวชน กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ แท่นบรรยาย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.