นายกฯ วันชัย หารือมอบทุนการศึกษา ขับเคลื่อนนครเชียงรายเมืองแห่งการศึกษาดี คุณภาพชีวิตดี

441

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี พบปะพูดคุยกับน้องๆ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สร้างสายสัมพันธ์รักท้องถิ่น โดยจะได้รับทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยไม่มีข้อผูกมัด

โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือทำงานเสริมในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงราย เป็นรายได้เสริมในระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้ เพื่อสร้างความผูกพันรักบ้านเกิด และนำเอาความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาจังหวัดเชียงรายได้ต่อไปในอนาคต ขับเคลื่อนให้ “นครเชียงรายเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน” เป็นครอบครัวที่สร้างความรักความสามัคคีร่วมกันในการร่วมกันพัฒนาระหว่างชุมชนกับเทศบาลนครเชียงราย มุ่งสู่การเป็นนครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.