ร.อ.ธรรมนัส รมว.เกษตรลุยจ.แพร่ ติดตามการแก้ไขอ่างเก็บน้ำแม่แย้บ้านแม่ยุ้น ต.ปงป่าหวาย

52

ร.อ.ธรรมนัส รมว.เกษตรลุยจ.แพร่ ติดตามการแก้ไขอ่างเก็บน้ำแม่แย้บ้านแม่ยุ้น ต.ปงป่าหวายรับปากชาวบ้านมอบกรมชลประทานดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่แย้ฯ และเร่งรัดการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แย้ตอนบน เพื่อทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

เมื่อบ่ายวันที่ 1 ตุลาคม 2566  ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน และแจกถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ณ อ่างเก็บน้ำแม่แย้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่โดยมีนายกนก ศรีวืชัยนันทผ์ ปลัดจ.แพร่ยายวืตติ แสงสุพรรผณ ประธานสภาอบจ.แพร่ นายปนะจักษ์ จินดาจำรูญนายอำเภอเด่นชัย นายปนะทีป กาศโอสถ นายกทต.ปงป่าหวาย ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับโดยมีนายอัสนี จารุชาติ ผอ.ชลประทานแพร่ บรรยายสรุป

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำแม่แย้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2527 เป็นโครงการตามความจำเป็นของราษฎร ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง มีวัตถุประสงค์ คือ

1) ใช้น้ำเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน และการปลูกพืชในฤดูแล้ง

2) เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับอุปโภค – บริโภคของราษฎร

3) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรใช้บริโภค และมีรายได้จากการประมงเพิ่มเติมจากการเกษตรกรรม

4) เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง และ

5) เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัย สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 5,000 ไร่

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ เกิดจากฝนตกหนักหลายที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำไหลป่าไหลหลากเป็นปริมาณมากทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย อ.ลอง และ อ.วังชิ้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จึงได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายกรมชลประทานดำเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง การอำนวยความสะดวกในการผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค การขุดลอกอ่างเก็บอ่างเก็บน้ำแม่แย้ฯ รวมถึงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แย้ตอนบน โดยจะเร่งรัดให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

สมฤทธิ์ / แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.