สาธิต มรย.จัดงาน”หนูน้อยสาธิต รู้และเข้าใจห่างไกล กัญชา”

76

วันนี้( 2 ตค.66) ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจำนวน 190 คน เข้าร่วมกิจกรรม “หนูน้อยสาธิต รู้และเข้าใจห่างไกล กัญชา” ซึ่งจัดโดยทีมนักศึกษาสาขาการศึกษาสาขาปฐมวัย ชั้นปีที่2 คณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย และ นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชงกัญชา รู้ถึงโทษและผลกระทบที่เกิดจากกัญชงกัญชา แล้วนำความรู้ไปเผยแพร่สู่โรงเรียนและชุมชน โยมีอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยที่ 8 ภายใต้ โครงการ  “เด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ : นักสื่อสารสุขภาวะ (กัญชา) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง”  โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 256 คน ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 66 คนและนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 190 คน

ขณะที่ อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนในวันนี้ คืออนาคตของชาติในวันหน้า เด็กและเยาวชนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ มีทักษะ และมีความตระหนักในการหลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งเลวร้ายและไร้สาระ ต้องเป็นคนที่มีพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญา ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดั่งปรัชญาของคณะที่ว่า “พลังครู พลังแผ่นดิน”


ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.