วัดพระธาตุช่อแฮ เปิดพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า ชมฟรีทุกวัน

42

พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า ตามที่วัดพระธาตุช่อแฮ ได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดพระธาตุช่อแฮตั้งแต่อดีต ที่มีความเชื่อมโยงพระราชศรัทธา พระบารมีปกกล้าตั้งแต่สมัยพระยาลิไท ที่ได้เสด็จได้บูรณะองค์พระธาตุช่อแฮ ตลอดถึงราชวงศ์จักรีที่เคยเสด็จมานมัสการวัดพระธาตุช่อแฮ การจัดทำโมเดลตำนานพระเจ้าเลียบโลกตอนขุนลัวะอ้ายก้อมรับพระเกศาธาตุจากพระพุทธเจ้า

ประวัติพระยาลิไท การจัดแสดงภาพถ่ายโบราณ ประวัติพระครูบาศรีวิชัย ผู้บูรณะพระธาตุช่อแฮ ครั้งใหญ่ ในพ.ศ. 24678 ค่าใช้จ่ายในการบูรณะเป็นเงินรูเปียพร้อมจัดแสดง ซึ่งเป็นเนื้อเงินของโบราณ การจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของใช้จำลองพระครูบาศรีวิชัย สถูปที่ใส่อัฐิของโบรณาดังเดิม ที่มีลวดลายแกะสลักที่สวยงาม พระครูบาศรีวิชัยได้ชื่อว่ามีคุณูปการต่อวัดพระธาตุช่อแฮ และในปี 2567 ก็จะครบ 100 ปีของการบูรณะองค์พระธาตุช่อแฮ ทางวัดพระธาตุช่อแฮ จะได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อสักการะรำลึกคุณงามความดี พร้อมนี้มีหลายหน่วยงานเตรียมเสนอชื่อยกย่องพระครูบาศรีวิชัย ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ขององค์การยูเนสโกต่อไป

นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ ยังมีการจัดแสดงชาติพันธุ์ในจ.แพร่ พร้อมหุ่นเครื่องแต่งกาย5 ชาติพันธ์ การแสดงภาพเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์เพื่อ พระเจ้าช้างเผือก ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แสดงถึงสันติภาพของมวลมนุษยชาติ ที่เปิดฉายทั่วโลกพร้อมกันเมื่อ 80 ปีที่ผ่านมา ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้บริเวณหน้าวัดพระธาตุช่อแฮเป็นสถานที่ถ่ายทำ ปัจจุบันได้เสนอเพื่อชิงรางวัลยูเนสโก “ความทรงจำของโลก” ซึ่งบางฉากที่ถ่ายทำที่วัดพระธาตุช่อแฮ ได้จัดฉายเป็นภาพยนตร์ให้ดูด้วย การจัดแสดงภาพ 12 ราศี การจัดแสดงวิหารน้อย การจัดแสดงภาพจำลองพร้อมหุ่นขบวนแห่เจ้าหลวงเมืองแพร่ในอดีต ขบวนช้าง ม้า และวัวต่าง พร้อมวิดีทัศน์ การนำเสนอวิวัฒนาการขอตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และขบวนแห่อันยิ่งใหญ่งานเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง การจัดแสดงพระเจ้าไม้สัก พระไม้โบราณ บนผ้าแท่นพระเจ้ามีหนึ่งเดียวในลานนา และการแสดงตุงทอศิลปะไทลื้อที่มีสีสันที่สวยงาม

พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรว่า ทางวัดได้เปิดพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุช่อแฮให้ชมฟรีทุกวัน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า บริเวณด้านบนของวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.