ปลัดเทศบาลนครเชียงราย รับมอบรางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนดีเด่น

7

10426179_648599791888795_3689244901356134501_n

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย รับมอบรางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนดีเด่น ประเภทจำนวนราษฎร 30,001 – 70,000 คน ประจำปี 2556 จากนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้มีการปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบการบริการให้มีมาตรฐาน และเป็นที่พอใจของประชาชน ณ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.