โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 19 แห่งที่ขอนแก่น โวย ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ทำโรงเรียนแย่ ไม่มีเงินใช้จ่าย ส่งเรื่องให้กรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบและช่วยเหลือด่วน

2

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 ต.ค.2566 ที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย จ.ขอนแก่น ริม ถ.เลี่ยงเมืองสาย ขอนแก่น-อุดรธานี ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.ดำรงพล ดอกบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ยื่นเรื่องต่อนายเอกราช ช่างเหลา สส.ขอนแก่น เขต 4พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ กรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร,นายวัฒนา ช่างเหลา เลขานุการ รมช.มหาดไทย และนายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา จ.ขอนแก่น หลังพบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาไม่ได้รับเงินอุดหนุน

ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เคยมีปัญหา โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ สอศ.มีการจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไตรมาส และมีการตรวจสถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง คือตรวจในช่วงเทอมที่ 1 และเทอมที่ 2 ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นควบคุมดูแล ซึ่งการจ่ายเงินอุดหนุนนั้นจะจ่ายให้โรงเรียนเอกชนในระบบทั้ง 19 โรงเรียน ในทุกวันที่ 25-26 ของทุกเดือน

 

แต่ในเดือน ก.ย. 2566 ซึ่งอยู่ในไตรมาสสุดท้ายของปี ทุกโรงเรียนยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน ทั้งที่มีการตรวจผ่านไปแล้ว ซึ่งทราบว่ามี 12 โรงเรียนที่ผ่านตามระเบียบส่วนที่เหลือจะมีการตรวจรอบที่ 2 แต่ก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ไม่อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนที่ผ่านมาตาฐานแล้ว แต่กลับเหมารวมไม่จ่ายทั้งจังหวัด รวม 19 แห่ง และเป็นเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน จึงเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมกับโรงเรียนทั้ง 19 แห่ง เพราะเงินอุดหนุนนั้นเป็นเงินภาษีของประชาชนที่รัฐบาลจัดสรรมาอุดหนุนโรงเรียนให้จัดการศึกษาให้นักเรียนที่ต้องการเรียนหนังสือ โรงเรียนบางแห่งไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนครู ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ทุกอย่างเกิดปัญหาโดยรวมทั้งหมด จึงได้รวมตัวกันร้องเรียนกับ กรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นว่าเหมาะสมหรือไม่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้โรงเรียนเอกชนในระบบทั้ง 19 แห่งโดยด่วน”

 

ด้าน ผศ.ดร.ดำรงพล ดอกบัว ผู้อำนวยการวิยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ กล่าวว่า ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ไม่อนุมัติและไม่ดำเนินการในเรื่องเงินอุดหนุนให้ทางโรงเรียน เพราะถ้าคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ลงพื้นที่ตรวจสถานศึกษาจนเสร็จเรียบร้อยรายงานไปยังผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการก็ต้องอนมัติเรื่องไปยังกระทรวง แล้วกระทรวงก็จะจ่ายเงินมาให้ทางโรงเรียน แต่ไม่มีการจ่ายของเดือนกันยายน 2566 ทั้ง 19 แห่งของจังหวัดขอนแก่น

 

“ในส่วนของการตรวจสถานศึกษานั้น หากพบว่าในวันตรวจ นักเรียนมาไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งไป ทางโรงเรียนก็สามารถแจ้งหรือรายงานเข้าระบบในภายหลังได้ และถ้าโรงเรียนใดบกพร่อง คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะต้องแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช่เหมารวมไม่จ่ายทั้งจังหวัดเช่นนี้ เพราะทำแบบนี้ปัญหามันเกิดกับทางโรงเรียน ไม่มีเงินใช้จ่ายภายใน จึงอยากให้มีการแก้ไขการบริหารงานในสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นด้วย เพราะขณะนี้ทั้ง 19 โรงเรียนเดือดร้อนกันทั้งหมด”

 

ขณะที่นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 4 พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในเบื้องต้นจะทำการประสานกับผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและขอทราบเหตุผลการไม่จ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชนทั้ง 19 แห่งว่า เกิดจากอะไร ถ้าคุยกันรู้เรื่องก็จบกัน ถ้าคุยไม่รู้เรื่อง ก็จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และหากเรื่องไม่จบอีกก็จะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามขั้นตอนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.