สภาอุตสาหกรรมขอนแก่นขานรับนโยบายรัฐบาล รับแรงงานกลับจากอิสราเอลทำงาน

1

สภาอุตสาหกรรมขอนแก่นขานรับนโยบายรัฐบาล ประสานร่วมสถานประกอบการในพื้นที่รับแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลเข้าทำงาน พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทักษะและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คาดรับเข้าทำงานได้นับพันคน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22ต.ค.2566 ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งในเขต จ.ขอนแก่น พื้นที่ใกล้เคียง และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆต่างขานรับนโยบายของรัฐบาล ในการกำหนดแนวทางร่วมกันในการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนแงานไทยที่เดินทางกลับอิสราเอล ที่ขณะนี้ทยอยเดินทางกลับประเทศไทย อย่างต่อเนื่องจากผลกระทบในภาวะสงครามที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเดินทางกลับมาแล้วไม่มีงานทำ และต่างต้องการมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวในระยะนี้อย่างเร่งด่วน โดยสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ขณะนี้ได้ประสานงานร่วมสถานประกอบการที่เป็นสมาชิก และอยู่ในเครือข่ายในการพิจารณารับแรงงานไทย ทั้งคนขอนแก่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงหรือจากจังหวัดต่างๆได้เข้าทำงานตามความถนัด หรือตามตำแหน่งที่เปิดรับในระยะนี้

 

 

“จะเห็นได้ว่าแรงงานไทยของเราที่ไปทำงานที่อิสราเอล จะเป็นแรงงาน ทักษะโดยเฉพาะช่างเชื่อมและภาคการเกษตร ซึ่งแม้ว่าอัตราค่าจ้างแรงงานของไทยจะไม่มากเท่าอิสราเอล แต่กลุ่มทักษะอาชีพ ก็จะมีรายได้ที่มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามการจ้างงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบตามแต่ละบริษัทฯกำหนด ซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล จะเข้าสู่ระบบการทำงานในประเทศเพื่อรอภาวะสงครามสงบนับพันคน”

 

 

นายทวีสันต์ กล่าวต่ออีกว่า ดังนั้นในสถานการณ์ที่ยังไม่สงบขอให้แรงงานที่กลับจากอิสราเอล ได้ประสานงานร่วมแรงงานจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อที่จะประสานแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มแรงงานรวมทั้งครอบครัว ทุกรายได้อย่างครบถ้วน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายมาแล้วอย่างชัดเจน อีกทั้งในขณะนี้ทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อนำคนไทยกลับบ้านและช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบและขั้นตอนต่างๆอย่างเต็มที่ทุกคน

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.