ขอนแก่นส่งเครื่องจักรกลหนัก ซ่อมถนน-สะพาน-ระบบประปาและบ่อบาดาลทั้งจังหวัด หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลง “พงษ์ศักดิ์”ย้ำชัดเร่งช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องถึงการรับมือภัยแล้อย่างเต็มที่

84

เมี่อเวลา 14.30 น.วันที่ 2 พ.ย. 2566 ที่ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักช่าง อบจ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-อุดรธานี ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถบรรทุกเครื่องจักรกลหนัก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น สำหรับการปรับเกรดผิวจราจร ถนนลูกรัง,หินคลุก การซ่อมปะผิวจราจร การพัฒนาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาตามโครงการถนนดี มีน้ำดื่ม-น้ำใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือและบริการประชาชนภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลง

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เครื่องจักรกลหนักทุกประเภทที่มีประจำการอยู่ที่ อบจ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะลงพื้นที่ไปปฎิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัด โดยจะทำการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือหินคลุก ในถนนสายหลักในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น ระยะทางดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,980 กม. แบ่งชุดปฎิบัติงานออกเป็น 4 ชุด การซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการป่ะหลุมบ่อ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 35,000 ตร.ม.โดยกำหนดชุดปฎิบัติการออกเป็น 2 ชุด

“ นอกจากนี้ยังคงกำหนดให้มีโครงการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธษรณภัย โดยชุดปฎิบัติการ จะนำเครื่องสูบน้ำ 16 เครื่อง ติดตั้งในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเร่งสูบน้ำสำหรับการเก็บกักในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง การขุดเจาะ และเป่าบ่อบาดาล ที่จะต้องเป่าล้างบ่อบาดาลไม่น้อยหว่า 100 บ่อ,การจัดส่งรถแจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคเข้าประจำการในพื้นที่ 3 คัน และการตั้งชุดปฎิบัติการซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา โดยส่งรถแบคโฮ 3 คันและรถหกล้อ 2 คัน เร่งทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนทันที”

นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขณะเดียวกันยังคงมีการเร่งกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ด้วยการขุดลอกวัชพืชในพื้นที่เป้าหมาย การเร่งซ่อมแซมไฟฟ้าส่อสว่างในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 100 จุดทั้งยังคงมีการเร่งก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ธนาคารน้ำใต้ดิน และฝายหินทิ้ง เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรรากรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัย ขณะนี้ อบจ.ได้ทำการสำรวจและกำหนดตารางงานในการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้ว ซึ่งประชาชนสามาถที่จะสอบถามข้อมูลหรือประสานข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนแผนปฎิบัติงานดังกล่าวในช่วงหลังน้ำลดนี้ได้ที่ อบจ. หรือ ส.อบจ.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.