ผบ.พล.ร.15 ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที

75

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานตรวจสอบความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสถานการณ์ รวมทั้งเป็นการฝึกซ้อมกำลังพลให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจต่อความช่วยเหลือ โดยมี พันเอก อรรถชัย ประสพบุญ ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน และกำลังพลเข้ารับการตรวจความพร้อมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า ตามที่สภาวะการปัจจุบัน นั้นในส่วนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ในห้วงปลายปี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยทางธรรมชาติอยู่เสมอ

อีกทั้งยังอาจจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกๆปี ดังนั้นหน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยธรรมชาติในทุกมิติ ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือและด้านบริการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก ที่ให้หน่วยงานราชการ เป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส สำหรับการตรวจสภาพความพร้อม ของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้ ทำให้เห็นถึงความพร้อมของหน่วย ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ พร้อมทั้งเห็นถึงความร่วมมือของทุกหน่วย ที่มีความพร้อมในทุกมิติ ซึ่งผมมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ หน่วยมีความพร้อมในการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

แม้ขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในสภาวะปกติ แต่ก็ขอให้ทุกหน่วย ได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม ข่าวสาร การรายงานสภาพอากาศ สถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ และมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ ว่าพวกเราจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเสมอ และขอให้กำลังพลทุกนาย รักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาส

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.