ผบ.กกล.รส.จทบ.ช.ร.เรียกประชุมผู้ประกอบการ จัดระเบียบการให้บริการขนส่ง

43

2

 

 

 

เวลา 14.30 น.วันที่ 26 มิ.ย.57 ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเชียงราย พล.ต.พัฒนา มาร์ตมงคล ผบ.กกล.รส.จทบ.ช.ร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญ ผู้ประกอบการให้บริการระบบขนส่งในจังหวัดเชียงรายเข้าพบเพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบการให้บริการระบบขนส่ง หลังจากที่มีการร้องเรียนว่าการให้บริการด้านการขนส่งมวลชนมีการเอารัดเอาเปรียบประชาชน และมีการผู้มีอิทธิพลตั้งแก๊งเป็นมาเฟียคุมคิวรถ จึงได้ร่วมกันกับผู้ให้บริการในการหาทางออกและแก้ไขปัญหาเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน โดยมีผู้ให้บริการรถสาธารณะเข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 500 ราย

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบการให้บริการระบบขนส่งเป็นความจำเป็นที่ต้งอดำเนินการในวาระที่ 1 ในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมให้เร็วที่สุด เนื่องจากคณะ คสช.ได้เล็งเห็นว่าในเมืองใหญ่ๆมักมีปัญหาทธิพลที่เกิดขึ้นในระบบ ทั้งการเรียกค่าคุ้มครอง การเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ รวมจนถึงความไม่ปลอดภัยต่างๆ

พล.ต.พัฒนา มาร์ตมงคล ผบ.กกล.รส.จทบ.ช.ร. กล่าวว่า การบริการระบบขนส่งในจังหวัดเชียงรายนั้น ได้มีข้อสั่งการของ คสช.ในการจัดระเบียบคือ การให้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ รถรับจ้าง รถแท็กซี่ รถตู้ รถจักรยานยนต์รับจ้าง จะต้องไม่มีอิทธิพลเรียกเก็บหัวคิวกับผู้ประกอบการเน้นประชาชนทั่วไปและผู้รับบริการได้ประโบนช์เป็นสำคัญ คือ ราคาเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย การจราจรไม่ติดขัด จึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามคือ ให้สำรวจข้อมูล วินรถรับจ้าง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ รถตู้ ที่ถูกกฎหมาย(ป้ายทะเบียนสีเหลือง) และวินที่ผิดกฎหมาย(ป้ายสีดำ) ทำข้อมูลอิทธิพลทุกรูปแบบ ชื่อ สถานภาพ พฤติกรรมการกระทำความผิดทั้งประชาชนและข้าราชการ สถานที่ตั้ง วินเถื่อน ค่าโดยสาร ราคาไม่ยุติธรรม โดยให้มีการรายงานการฏิบัติรวมทั้งการจัดจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม ทั้งส่วนของราชการและพลเรือน เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปี พ.ศ.2522

ซึ่งการเรียกประชุมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการหารือกับผู้ประกอบการแล้วยังมีการให้กรอกแบบสอบถามกับผู้ประกอบการเพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการและข้อมูลของอิทธิพลในพื้นที่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการจับกุม และเป็นการเก็บข้อมูลในการแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.