แม่สายจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด 2 แผ่นดิน คนร่วมนับหมื่น

13

Untitledเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มิ.ย.57 ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย นำประชาชนนับหมื่นคน ทั้งชาวไทยพื้นราบ และชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าในอำเภอแม่สายและแรงงานชาวพม่าที่มาทำงานในอำเภอแม่สายและ จากจังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์ ร่วมกันเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดสองแผ่นดิน โดนเริ่มเดินออกจากหน้าด่านพรมแดนแม่สาย มาตามถนนพหลโยธิน มาจนถุงที่ว่าการอำเภอแม่สาย

โดยการจัดกิจกรรมโครงการพลังแผ่นดิน ร่วมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. ซึ่งอำเภอแม่สาย และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมืองและศูนย์พลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงรายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้พลังมวลชน ทั้งเยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ในอำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นที่ชายแดนและเป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดและทางผ่านยาเสพติดของจังหวัดเชียงรายรู้ถึงพิษภัยและอันตรายของยาเสพติด และร่วมเป็นพลังในการต่อต้านการค้าการเสพยาเสพติดนำไปสู่การเป็นเมืองสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ร่วมขบวนมีการแต่งกายชุดแฟนซีเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดทุกขบวน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.