กลุ่มกษตรกร อ.สอง เข้าพบ สส.แพร่เขต 2 ช่วยวอนเหลือราคาข้าวโพดตกต่ำ

57

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ที่วัดห้วยขอน จำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ “หมออุ๋ย” นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล สส.แพร่ เขต 2 ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อนและความต้องการการช่วยเหลือของเกษตรกรตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

โดยกลุ่มเกษตรกรของตำบลห้วยหม้ายมีความเดือดร้อนเรื่องของราคา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตกต่ำ และ เงินช่วยเหลือ อุดหนุน ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร และเกษตรกร ได้ยื่นข้อเสนอและ ความต้องการ ของ เกษตรกร ต่อ นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล สส.แพร่ เขต2 นำความเดือดร้อนและความช่วยเหลือกลุ่มเกษตกรให้รัฐบาลเพื่อ ดำเนินการเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป


สทฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.