สุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรองนายก รมต. และอดีต รมว. หลายกระทรวง เข้ากราบนมัสขอพรพระธาตุช่อแฮ และพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง หลวง อ.เมือง จ.แพร่

33

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ให้การต้อนรับและสนทนาธรรมกับนายสุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ที่มากราบขอพรองค์พระธาตุช่อแฮ พระเจ้าทันใจนเป็นการส่วนตัว ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

สำหรับนายสุวิทย์ คุณกิตติ อดีตประธานที่ปรึกษาพรรคกิจสังคม อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ส.ส.ขอนแก่น 7 สมัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวงทั้งกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้

นายสุวิทยผ์ คุณกิตติ เลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา  หลวงพี่มหาโตน อตฺถธร ปธ. 3 วัดบวรฯ พระอาจารย์ มหาเพิ่มพูน สุขเวสก (สุขเวศก์) ปธ 9 และคณะพระอาจารย์จากสำนักเรียนวัดโมลีฯ ได้ชักชวนให้เรียนบาลี เพื่อจะได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าและเข้าถึงพระธรรม โดยนายสุวิทย์ คุณกิตติ เคยบวชเรียนเมื่อปี 2564 จำวัดอยู่ที่วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.