เลขาศอ.บต. หารือ มทภ.4 งานจชต. เลขา ศอบต. พบ แม่ทัพภาคที่ 4 หารือทิศทางการขับเคลื่อนงาน จชต.

38

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าพบ พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 ณ ห้องรับรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ

เลขาธิการศอ.บต. กล่าวว่า ในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่มีภารกิจ มีหน้าที่ต้องสานต่องานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงกองทัพภาคที่ 4 และกอ.รมน.ภาค 4 สน. จึงอยากมารับฟังคำชี้แนะแนวทาง หารือ การดำเนินงานให้สอดคล้องกัน และยังได้สอบถามเรื่องสถานการณ์ด้านต่างๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมยืนยันเจตนารมณ์จะร่วมขับเคลื่อนงานไปพร้อมๆกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวขอบคุณคณะ ศอ.บต. และขอต้อนรับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมแนะนำคณะทำงาน ภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนบทบาทภารกิจของกอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต.กับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทำงานร่วมกันมาตลอด ด้วยงานการดูแลความมั่นคง ด้านการพัฒนา พื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน จนนำไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน คือการนำความสงบสุขและความสันติสุขอย่างยั่งยืนกลับคืนสู่ชายแดนภาคใต้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.