นายอำเภอสูงเม่น ประธานปักหมายเขตที่ดินวัดเวฬุวัน

44

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ประธานในพิธีการปักหมายเขตที่ดินที่ได้รับพระราชทานของวัดเวฬุวัน ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โดยสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้วัดเวฬุวัน วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี่ได้รับพระราชทานิวิสุงคามสีมาตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้นและให้นายอำเภอในท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.2542
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แจ้งรายชื่อให้วัดเวฬุวันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 5ประจำปี 2541

โดยจังหวัดแพร่มีวัดได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา งวดที่ 5 ประจำปี 2541 ราย วัดเวฬุวัน ลำดับที่ 22  ทั้งนี้วันเวฬุวัน ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวอำเภอสูงเม่นมาร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตครั้งแรกและครั้งเดียวของวัดเวฬุวัน เป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตขนาด 8 นิ้ว ลูกละ ๖,๙๙๙ บาท หลังตัดลูกนิมิต รับมีดตัดหวาย 9 นิ้วพร้อมแท่นมุกเอาไว้บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลที่บ้านและมีดตัดหวายพุทธาภิเษกพร้อมสลักชื่อเจ้าภาพไว้ตรงกลางมีด ในวันที่ 9 เมษายน 2567  ผู้ใดมีประสงค์ที่จะร่วมทำบุญ ติดต่อ โทร 088-8014539  ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.