เชียงรายเริ่มตรวจโกดังเก็บข้าวคาด 5 วันแล้วเสร็จ

11

3

 

เวลา 09.00 น.วันที่ 4 ก.ค.57 ที่คลังสินค้าขององค์การคลังสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2556/2557 ของบริษัทผางาม อัลไลแอนซ์ โลจิสติกค์ จำกัด หลังที่ 1 เลขที่ 59 ม.14 ต.ผางาม อ.เวียงชัย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่ 54 พล.ต.พัฒนามาร์ต มงคล ผบ.กกล.รส.จทบ.ช.ร. พล.ต.ต.วันชัย สุวรรศิริเขต ผบก.ภ.จว.เชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.อ.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย ได้ร่วมกันตรวจสอบ คลังเก็บข้างตามโครงการรับจำนำข้าว ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ให้คณะทำงานจำนวน 100 ชุดออกตรวจสอบข้าวปริมาณและคุณภาพข้าวที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

โดยการตรวจสอบครั้งนี้พบว่าคลังสินค้าแห่งนี้ได้เก็บข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 เอาไว้ แบ่งเป็น 2 กอง มีจำนวนรวมทั้งหมด 18,000 กระสอบ น้ำหนักทั้งหมด 1,802,796.266 กิโลกรัม เบื้องต้นพบว่าข้าวทั้งหมดยังคงอยู่ครบโดยมีการกองเป็นชั้นสูงตามปกติซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการสุ่มตรวจสอบตามขั้นตอน ส่วนความผิดปกติโดยทั่วไปยังไม่พบ มีเพียงคลังสินค้าซึ่งเป็นคอนกรีตพบมีรอยแตกเป็นทางยาวโดยรอบอาคาร ผู้ประกอบการระบุว่าเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ทำให้กองข้าวทรุดหรือเสียรูปทรงแต่อย่างใด

ด้านนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กล่าวว่าคณะทำงานที่รับผิดชอบตรวจสอบคลังสินค้ากลาง มีจำนวน 27 คลังและไซโลอีก 2 แห่งรวมทั้งหมด 29 แห่งในพื้นที่ 6 อำเภอของ จ.เชียงราย คือ อ.เวียงชัย อ.แม่จัน อ.เวียงป่าเป้า อ.ป่าแดด อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน ปริมาณข้าวรวมกันทั้งหมด 842,223 กระสอบ น้ำหนักรวม 7,657.30 ตัน ซึ่งการตรวจที่บริษัทผางาม เป็นแห่งแรกโดยจะใช้วิธีการสุ่มตรวจตามวิธีการของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ก็จะนำไปคิดคำนวณเพื่อตรวจสอบคลังสินค้าและไซโลที่เหลือต่อไป คาดว่าจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบทั้งหมดไม่เกิน 5 วันจะแล้วเสร็จเพื่อรายงานต่อ คสช.

ด้าน พล.ต.พัฒนา มาตร์มงคล กล่าวว่าทางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมจะให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานซึ่งในพื้นที่ซึ่งมีอยู่จำนวน 2 ชุดคือชุดที่ 54 และชุดที่ 78 ซึ่งจะตรวจสอบในพื้นที่อำเภอที่เหลือต่อไปสำหรับ จ.เชียงราย มีคลังสินค้าและไซโลตามโครงการรับจำนำข้าวนาปีปีการผลิต 2556/2557 ทั้งหมด 42 แห่ง โดยเป็นคลังสินค้ากลางจำนวน 40 แห่ง และเป็นไซโลจำนวน 2 แห่ง ปริมาณข้าวทั้งหมดประมาณ 180,000 ตัน นับได้กว่า 1 ล้านกระสอบ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.