ทม.แพร่ จัดขบวนแห่ 11 ขบวน ให้ชาวบ้านชมงานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ประจำปี 2566

46

เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ พนักงานเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และโรงเรียนเมธังกราวาส ร่วมเดินขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 11 ขบวน โดยจุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และสิ้นสุด ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) และขอขอบคุณงานจราจรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่ ในการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเดินขบวนแห่ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย

นอกจากนี้ยังมีการประกวดนางนพมาศ ซึ่งเป็นการระลึกถึงความงามของนางนพมาศที่ถูกกล่าวขานกันมาช้านานตั้งแต่ในอดีต รวมถึงการช่วยส่งเสริมและสืบสานการอนุรักษณ์ประเพณีไทย ทั้งในเรื่องของการแต่งกายในแบบไทยโบราณอีกด้วย โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 8 คน ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัญญาณัฐ อินสุลัด (ตัวแทนจากชุมชนสวรรคนิเวศ และโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวธีรินธร กาศสมบูรณ์  (ตัวแทนจากชุมชนเหมืองแดง และโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเฌอลิลนณญ์ กันกา  (ตัวแทนจากชุมชนพระนอน ชุมชนวัดหลวง และชุมชนศรีชุม)

สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.