นายกฯ “วันชัย”รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทดีเลิศประจำปี 66

490

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีนี้เทศบาลนครเชียงรายเสนอโครงการนวัตกรรมภายใต้ชื่อ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, การจัดแสง, แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.