นครเชียงรายพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายร่วมประกอบพิธีสมโภชน์ และถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

35

Untitled

 

ที่ลานธรรม ภายในสวนตุงและโคมนครเชียงราย ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายร่วมประกอบพิธีสมโภชน์ และถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายร่วมกันจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานพิธีสมโภชน์และถวายเทียนพรรษาที่มีมาแต่โบราณกาลให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป โดยมีพระเทพราชานุวัตร เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนำพระสงฆ์สมรณศักดิ์ 10รูปเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีช่างฟ้อนและสะล้อซอซึง ซึ่งเป็นแสดงและดนตรีล้านนาโบราณมาแสดงด้วย   ในขณะที่บนถนนธนาลัย หน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย  ก็มีการโชว์ต้นเทียนพรรษาที่เตรียมเข้าประกวดในวันในวันพรุ่งนี้ กว่า 20 ขบวน โดยแต่ละขบวนถูกตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบล้านนา โดยมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าชมความสวยงามและถ่ายรูปความสวยงามของต้นเทียนจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.