ยับยั้งการแพร่ระบาด

8

ยับยั้งการแพร่ระบาด

กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขประเทศลาว ได้ร่วมกันจัดงานประชุมเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้และสรุปปัญหา อันเนื่องมาจากอันตรายจากพิษสุนัขบ้าที่กลับมาระบาดอีกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้ขยายวงกว้าง และช่วยกำจัดให้หมดไป เนื่องจากปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในแถบชายแดนระหว่างประเทศไทยและลาวโดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุขเป็นประธานเปิดงานประชุม ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.