มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

10

มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ มอบคอมพิวเตอร์ 150714

 

15 กรกฎาคม 2557: มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ โดยพลอากาศเอก ไพบูลย์ จันทร์หอม มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ร่วมด้วย มานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.