มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 12 เริ่มแล้ว

36

SONY DSC

วันที 3 ก.ค.57 ที่หอประชุมพญาเม็งราย โรงเรียนเทศบาล 6 นายประจญ  ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดขององค์กรปปครองส่วนท้องถิ่นใน 16 จังหวัดภาคเหนือให้การต้อนรับและร่วมงาน
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ และการแสดงศักยภาพทักษะทางวิชาการในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตภาคเหนือ ที่มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย และสำหรับในปีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดเชียงรายจะได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารรวมถึงตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 16 ภาคเหนือตอนบน  ที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงรายในระหว่างวันที่ 3 – 5 ก.ค.57  ”
 การจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายและเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เป็นการจัดงานครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ในการจัดให้มีการแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตั้งแต่การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาและการเสวนาทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน และในปีนี้ทางกรมส่งเสริมฯ  ได้เพิ่มการแข่งขันขึ้นอีก  2 รายการ คือ รำวงมาตรฐาน และนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นอีก 2 รายการ
ซึ่งคาดว่าตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงานจะมีผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายพันคนเดินทางมายังจังหวัดเชียงราย จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวเชียงรายที่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้มาร่วมงาน ให้เกิดความประทับใจ และที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงจะเป็นอีกเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ และมีความสามารถ เป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.