ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชการของเทศบาลนครเชียงราย

9

15175_830625710281206_3419533461099822061_n

10491286_830626303614480_8562284639423028613_n

 

 

วันที่ 19  ก.ค.57 นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชการของเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน องค์กรภาคประชาชน เอกชน ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.