นครเชียงรายเร่งฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

14
1 (2)
               เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย เร่งฉีดพ่นหมอกควันในชุมชน ในเขตเทศบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชุมชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกอีกด้วย
               นายปรีชา  อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลายเป็นต้นเหตุในเขตเทศบาลนครเชียงรายนั้นลดลงซึ่งตั้งแต่เดือน มกราคม-ปัจจุบันมีผู้ป่วยเพียง 12 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งหากเทียบกับปีที่ผ่านมา(2556)พบว่ามีผู้ป่วยถึง 250 คนและเสียชีวิต 4 ราย   โดยที่การแพร่ระบาดลดลงน่าจะเกิดจากการทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้ถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าว การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ด้วยการแจกคู่มือและการออกฉีดพ่นหมอกควันกันยุงและแจกทรายอะเบทซึ่งสิ่งสำคัญคือได้ความมือจากประชาชนทั้ง 62 ชุมชน  แต่ทางเทศบาลนครเชียงรายไม่ได้นิ่งนอนใจหรือประมาทเมื่อมีข่าวลือว่ามียุงลายสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นจึงยังคงดำเนินการรณรงค์และฉีดพ่นหมอกควันต่อไปตามวงรอบการปฏิบัติงาน
             รายงานข่าวแจ้งว่าในพื้นที่ จ.เชียงราย เมื่อปี 2556  มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากถึง 10,680 คน คิดเป็นร้อยละ 616 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 10 คน ซึ่งอำเภอเมืองเชียงรายมีสถิติผู้เสียชิวิตสูงสุดถึง 4 ราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.