ภาครัฐ-เอกชนถกแผ่นดินไหวเชียงรายบทเรียนรับมือภัยพิบัติ

9

 

IMG_1153
วันที่ 25 ก.ค.57 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย กลุ่มเครือข่ายจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน ร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยมีวิศวกรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โยธาธิการ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดการสัมมนาเหลียวหลังแลหน้า 3 เดือนผ่านไปแผ่นดินไหวให้อะไรเรา โดยมีนายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน และผู้นำชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน
นายชาติชาย  สงวนพงษ์ กล่าวว่า เหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนใหม่ แม้จะมีการฝึกซ้อมแผนรับมือและระบบการแจ้งข้อมูลความเสียหาย แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงก็ยังพบว่าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยทางภาครัฐหลายส่วนยังมีข้อบกพร่องซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงในหลายด้านรวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อระเบียบของภาครัฐในเรื่องข้อจำกัดในการช่วยเหลือที่ให้สามารถช่วยเหลือได้ไม่เกินรายละ 33,000 บาท ซึ่งความเป็นจริงความเสียหายแผ่นดินไหว ที่มีต่อทรัพย์สินได้แก่บ้านเรือนประชาชนมีมากกว่าภัยด้านอื่นๆอยู่มาก  แม้จะมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ไม่เพียงพอ
ด้านนางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จ.เชียงราย กล่าวว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความร่วมมือและกลุ่มจิตอาสาจำนวนมากที่เข้ามาพื้นฟูความเสียหายและเยียวยาสภาพจิตใจ ตลอดจนสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูลไปยังต่างประเทศ ภาครัฐให้ความสำคัญกับพลังจิตอาสาเพิ่มขึ้น แม้ขณะนี้จะเกิดเหตุเข้าสู่เดือนที่ 3 แล้วการช่วยเหลือก็ยังไม่ปิดฉากลง ซึ่งยังคงจะต้องช่วยเหลือกันต่อไปรวมถึงการจัดทำแผนป้องกันในอนาคต โดยเฉพาะปรับโครงสร้างอาคารและสภาพดินให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวอย่างมั่นคงได้ ทั้งการปลูกป่าในสวนกาแฟ การจัดระบบนิเวศน์ให้สมดุลย์กัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ถือว่าสายเกินไปที่ทุกภาคส่วนจะเข้าช่วยกันซึ่งไม่เพียงแต่เพียงประเทศไทยยังหมายถึงทั่วทั้งโลกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.