รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับประกาศเกียรติคุณชมรมผู้ประกอบการตลาดสดที่ดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารดีเด่น

56

WP_20140903_005

 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ นางบังอร  มะลิดิน  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาคาร ครั้งที่ ๔  พร้อมเข้ารับประกาศเกียรติคุณชมรมผู้ประกอบการตลาดสดที่ดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗  จากนายสุชาติ  สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย    ณ โรงแรมควีน พาเลส    อ. แม่สอด  จ.ตาก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.