ทน.เชียงราย จัดประกวดบ้านคาร์บอนต่ำ

5

20140929110622E8EJ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย จักกิจกรรมการประกวดบ้านคาร์บอนต่ำ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในผลงานต่างๆ ให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองเชียงราย และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่งนร่วมภาคประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงราย ณ สวนตุงและโคมเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.