นายกวันชัย ร่วมพิธีส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็ก

6

DSC_4069

 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ( กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพการเล่นหมากล้อม ) โดยความร่วมมือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เพื่อพัฒนาให้พนักงานครู นักเรียน ประชาชน มีกระบวนการคิด การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ความมีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.