ทหารไทย-เมียนมาร่วมปลูกต้นไม้ สร้างผืนป่าอาเซียน ริมน้ำสาย ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

8

IMG_1594

 

วันนี้ (10 ต.ค.) นี้ พ.อ.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ไทย-เมียนมา ณ พื้นที่ริมลำน้ำสายชายแแดนไทย-เมียนมา บริเวณด่านศุลกากร สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่  2 บ้านสันผักฮี้ ม.3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนทั้งในฝั่งไทย และเมียนมาเข้าร่วมปลูกต้นไม้ที่ทางโครงการจัดเอาไว้ร่วม 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี รวมถึงถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ (60 พรรษา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เม.ย.2558 รวมทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มพื้นที่ป่า ด้วย

 

พ.อ.ประพัฒน์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันป่าไม้มีจำนวนลดน้อยลงจนส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติหลายครั้ง ทั้งปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควันและน้ำท่วมดินโคลนถล่ม จนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามีหลายประการแต่สิ่งสำคัญ คือ ต้องป้องกันรักษาป่าไม้ ดังนั้นจึงได้่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนควสามอุดมสมบูรณ์ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยการปลูกต้นไม้ทุกชนิดให้เป็นผืนป่าในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยส่งเสริมให้ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งประเทศดังกล่าว คาดหวังว่าจะทำให้มีผืนป่าที่สามารถป้องกันภัยพิบัติได้เพิ่มขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมา ด้วย.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.