ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถวายไร่เชิญตะวันหนุนสร้างวิปัสนาคาร 10 ล้าน

14

2

 

 

เวลา 09.00 น.วันที่ 12 ต.ค.57 ที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำคณะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ร่วมกันถวายผ้ากฐินแด่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) พร้อมกับมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ในนามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติภายในศูนย์วิปัสสานาไร่เชิญตะวัน โดยมีศิลปินดารานักแสดงนำโดย “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ นางสาวถิ่นไทยงามและรองนางสาวถิ่นไทยงาม นางสาวเชียงใหม่ เข้าร่วมทำบุญร่วมกัน นอกจากนี้ ทางธนาคารออมสินได้มอบเงินให้กับไร่เชิญตะวันเพื่อสร้างอาคารสำนักตักสิลาอีกจำนวน 4 ล้านบาท

พระมหา ว.วชิรเมธี กล่าวว่าในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมามีพระจำพรรษาอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันจำนวน 7 รูป ซึ่งหลายรูปจบเปรียญประโยค 9 และมีการศึกษาระดับปริญญาเอก เหตุที่มีการจัดให้พระที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถเพราะเห็นว่าผู้ที่จะไปอบรมให้ความรู้แก่คนทั่วไปให้มีคุณพาพจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีคุณภาพก่อน โดยที่ผ่านมาอาตมาและผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงประสงค์จะสร้างอาคารวิปัสสนาคารนานาชาติดังกล่าวเพื่อให้มีความจุรองรับผู้ที่จะไปปฏิบัติธรรมภายในศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันได้ประมาณ 1,000 คน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางออกไปไหนไกลๆ ซึ่งมักจะบั่นทอนสุขภาพและอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.สถิติย์ และคณะ

สำหรับอาคารสำนักตักสิลาที่สนับบริจาคโดยธนาคารออมสินนั้น เกิดจากการที่ภายในศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันมีโรงเรียนชาวนาออยู่ และที่ผ่านมาก็ได้พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร ซึ่งทางธนาคารออมสินก็มีโครงการในการส่งเสริมการเกษตรกรไทย ในอนาคตก็จะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ชาวนาด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่จะไปศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรของไทย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.