แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาว

31

6

เวลา 13.00 น.วันที่ 18 ต.ค.57 พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนของ กองกำลังผาเมือง พร้อมกับได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 500 ผืน
พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ กล่าวว่า การมอบผ้าห่มให้กับประชาชนในครั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลง ทำให้ประชชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีประชาชนที่ยังขาดแคลนเครือ่งนุ่งห่มกันหนาว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกจึงได้ ประสานขอควมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ ในการจัดหาผ้าห่มกันหนาวมามอบให้  ซึ่งทางกองทัพบกเอกได้มีนโยบาย และความมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และขอให้พี่น้องประชาชนยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว และช่วยกันดูแลรักษาสภาพป่าไม้ ต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.